Nedräkning

0
Dagar
0
Timmar
0
Minuter
0
Sekunder

Nationell Handlingsplan

Det är hög tid för Sverige att införa en nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser - nu.

För över 10 år sedan, år 2009, rekommenderade EU alla medlemsländer att tillsätta nationella handlingsplaner för sällsynta diagnoser. Idag har alla länder förutom Sverige och Malta antagit eller påbörjat arbetet med sina nationella planer.

En konkret och nationell handlingsplan skulle kunna göra livet för de nästan 500.000 svenskar som lever med en sällsynt diagnos avsevärt bättre. I dagens system hamnar dessa individer ofta mellan stolarna, både när det gäller vård och stöd.

En bra och tydlig handlingsplan skulle hjälpa vården, stödfunktionerna, akademin och industrin. Den skulle ge bättre möjligheter för effektivitet och innovation. Men framför allt skulle den kunna minska lidandet, och istället höja livskvalitén, för alla de som lever med sällsynta diagnoser och deras anhöriga.